Corona Q&A

Met onderstaande Q&A willen we gemeenten en aanbieders voorzien van de antwoorden op de vragen die ons het vaakst gesteld worden. Voor de Q&A van Regionale Jeugdhulp klikt u op bovenstaande groene button. 

Beschermd Wonen

Hoe werkt het Expertiseteam op dit moment?

Vanwege de coronamaatregelen past het Expertiseteam Beschermd Wonen de werkwijze aan. Per individuele casus wordt bekeken wat mogelijk is en wat de cliënt prefereert.

Verblijf

Ik heb met spoed persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Hoe kom ik daar aan?

Neem contact op met het Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord Nederland (ROAZ). Het ROAZ is altijd bereikbaar als u een bevestigde besmetting heeft en acuut persoonlijke beschermingsmiddelen nodig heeft. 

Ik weet/denk dat er een corona-besmetting op de verblijfslocatie is. Wat moet ik doen?

Neem contact op met GGD Fryslân

Financiën

Waar kan ik terecht voor financiële steun?

Als u omzetverlies kent en daardoor in financiële nood raakt, dan kunt u een beroep doen op de landelijk aangekondigde steunmaatregelen. Een overzicht van deze maatregelen vindt u op www.fryslanwerkt.nl/financiele-regelingen

Zijn er wijzigingen voor het hoofd- en onderaannemerschap?

Het rijk wijzigt het zorglandschap op dit moment niet. Wij wijzen hoofdaannemers op hun zorgplicht naar onderaannemers. Kijk goed welke afspraken u heeft met uw onderaannemer en zorg er samen voor dat ook een onderaannemer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Voor ontstane meerkosten voor anders (of niet) ingevulde zorg (grotendeels) zijn inmiddels diverse compensatiemaatregelen ingesteld. Een overzicht hiervan vindt u op www.fryslanwerkt.nl/financiele-regelingen.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?