Administratieve Implementatie SJH 2023

Sociaal Domein Fryslân is, samen met de Friese gemeenten, inmiddels druk bezig met de implementatie Specialistische Jeugdhulp 2023. Hieronder laten we u zien hoe dit proces er uitziet. En leest u hier meer over de administratieve implementatie en exitprocedure.

Roadmap SJH van juli 2022 tot en met 1 januari 2023

Juli & augustus 2022

Sinds 21 juli is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor de aanbesteding Specialistische Jeugdhulp 2023. 

Vanaf dit moment was duidelijk welke huidig gecontracteerde jeugdhulpaanbieders niet langer gecontracteerd zijn voor Specialistische Jeugdhulp 2023. Voor deze jeugdhulpaanbieders startte toen de zogenoemde 'exitprocedure'. Deze procedure bewaakt de soepele overdracht van cliënten aan de jeugdhulpaanbieders die gecontracteerd zijn voor Specialistische Jeugdhulp 2023. 

September 2022

In week 38 vond de voorlopige gunning plaats voor de aanbesteding Specialistische Jeugdhulp 2023. Aanbieders die niet gegund waren, ontvingen vanuit contractmanagement Sociaal Domein Fryslân informatie over de exitprocedure. 

Oktober 2022

Op 10 oktober was de definitieve gunning voor de aanbesteding van Specialistische Jeugdhulp 2023. Aanbieders die definitief niet gegund zijn voor de aanbesteding Specialistische Jeugdhulp 2023, werden toen vanuit Contractmanagement Sociaal Domein Fryslân geïnformeerd over de exitprocedure.

Aanbieders die gegund waren, ontvingen informatie over mogelijke instroom van cliënten per 1 januari 2023, vanuit de exitprocedure van niet ingeschreven en/of niet gegunde jeugdhulpaanbieders.

Adminstratieve implementatie voor Specialistische Jeugdhulp (SJH)

Voor de implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek per 1 januari 2023, is er in de aanbesteding voor gekozen om hersteltrajecten zoveel mogelijk uit te laten dienen (tot uiterlijk 31 december 2023). Voor de duurzame trajecten is er een geleidelijke overgangsconstructie.

Voor jeugdhulpaanbieders die per 1 januari 2023 niet meer gecontracteerd zijn, maar nog wel lopende jeugdhulptrajecten onderhanden hebben, geldt dat een beroep op de Exitprocedure wordt gedaan. Deze procedure is opgenomen in de raamovereenkomst 2018-2022. Hieronder vertellen we je hier meer over.

Met de geleidelijke administratieve implementatie willen we de impact hiervan zo beperkt mogelijk maken.

De exitprocedure

Wat is de exitprocedure?

De exitprocedure houdt in dat Sociaal Domein Fryslân (SDF) met de latende jeugdhulpaanbieder in overleg gaat over het afronden of overdragen (uiterlijk voor 1 juli 2023) van de lopende toewijzingen. SDF gebruikt hierbij het stappenplan uit het document Administratieve implementatie 2022 naar 2023.

Wanneer wordt de exitprocedure ingezet?

De huidige overeenkomst Specialistische Jeugdhulp eindigt op 31 december 2022. In de overeenkomst (artikel 7) is opgenomen dat de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders bij beëindiging van de overeenkomst dienen mee te werken aan de exitprocedure. Hier is sprake van wanneer de jeugdhulpaanbieder in 2023 niet gecontracteerd zal zijn (hierna latende jeugdhulpaanbieder).

Hoe ziet de exitprocedure eruit?

In de eerste plaats worden cliëntgegevens opgevraagd bij de jeugdhulpaanbieders. Hiervoor gebruiken we het format exitplan.

  • Na ontvangst wordt dit format ter informatie doorgestuurd naar de verantwoordelijke gemeente voor verdere afhandeling. Hiermee voorzien de latende jeugdhulpaanbieders en de gemeenten erin om tijdig afspraken te kunnen maken omtrent de continuïteit van de zorg voor deze cliënten
  • De latende jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor de naleving van afspraken en informatieverstrekking richting gemeente en SDF.
  • SDF voert een exitgesprek met de latende jeugdhulpaanbieder om afspraken te maken rondom het afronden van de zorg en de raamovereenkomst.
  • SDF koppelt de uitkomsten van het exitgesprek terug aan de verantwoordelijke gemeente.
  • De latende jeugdhulpaanbieder en verantwoordelijke gemeenten houden contact over de inhoudelijke afronding van de zorg.
  • Om te voorkomen dat de zorgcontinuïteit van de cliënten in het geding komt, wijzen wij de latende jeugdhulpaanbieders er in het exitgesprek op dat zij contractueel de plicht hebben om geen nieuwe cliënten in zorg te nemen als de zorg of de indicatie doorloopt na 30 juni 2023.
Documenten

Document administratieve implementatie
Document format exitplan
Document productcodes 2023

Gemeentelijke contactpersonen

Om ervoor te zorgen dat communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders soepel verloopt, hebben de Friese gemeenten contactpersonen aangesteld. Deze contactpersonen zijn verdeeld in twee groepen: contactpersonen voor zorginhoudelijke zaken en contactpersonen voor administratieve zaken. U vindt de gegevens in het volgende document: Gemeentelijke contactpersonen implementatie 2023.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de exitprocedure of de bijgevoegde documenten, kunt u deze stellen via: contractmanagement@sdfryslan.nl.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?