Bezoekadres
Gebouw Z
Zaailand 106
8911 BN  Leeuwarden

Postadres
Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer
(058) 233 83 88
secretariaat@sdfryslan.nl

Contractgerelateerde zaken
Voor alle contract-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met contractmanagement@sdfryslan.nl of 058 – 751 2902.
Voor het wijzigen van een IBAN-nummer dient u dit formulier in te vullen en af te handelen conform de daarin opgenomen toelichting.
Voor een overzicht van de contactpersonen van de back offices en facturatie afdelingen van de Friese gemeenten kunt u hier het overzicht downloaden.