Zoekresultaten

Displaying 1 - 10 of 19

Beleidsregels Wmo 2020 gemeente Leeuwarden

Beëindiging zorg Beschermd Wonen

Financieel Besluit Wmo 2020 gemeente Leeuwarden

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Toekomstvisie Beschermd Wonen en opvang voor 2018 en verder

Verordening Wmo 2020 gemeente Leeuwarden

Werkwijze Regionaal Expertise Team Beschermd Wonen

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - informatiesheet voor gemeenten

Richtlijn stopzetten zorg – weigeren zorglevering