Zoekresultaten

Displaying 11 - 19 of 19

Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

ThuisPLUS - Voorwaarden zelfstandig wonen bij zorgaanbieder

ThuisPLUS Beschermd Wonen

ThuisPLUS Beschermd Wonen - Logeren

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Toekomstvisie Beschermd Wonen en opvang voor 2018 en verder

Verordening Wmo 2020 gemeente Leeuwarden

Financieel Besluit Wmo 2020 gemeente Leeuwarden