Wmo

Sociaal Domein Fryslân voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit als het gaat om regionale taken. Dit doet ze voor heel Friesland. SDF werkt hierin nauw samen met de 20 Friese gemeenten. Onder de regionale Wmo taken vallen Opvang, Beschermd wonen en de aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling.