Vraag en antwoord

Hieronder worden de meest gestelde vragen op een rij gezet. Het is daarbij goed mogelijk dat uw vraag en dus ook uw antwoord er tussen staat. Vindt u uw vraag hieronder niet terug, neem dan contact met ons op.
Voor het vinden van uw vraag (en antwoord) kunt u ook gebruik maken van de zoekbalk bovenaan de pagina.

Er komen op dit moment vragen bij ons binnen in verband met de overgang naar de nieuwe manier van werken van de Inkoop 2018. De meeste vragen gaan over de conversie, over de profielen en intensiteiten voor de jeugdhulp. De recente vragen en antwoorden vindt u op onze digitale helpdesk.

Om voor Beschermd wonen in aanmerking te kunnen komen is een indicatieadvies nodig van een wijk-/ gebiedsteam. Het wijk-/gebiedsteam stelt op basis van een gesprek het indicatieadvies op.

Er is sprake van Beschermd wonen als de burger niet in staat is tot zelfstandig wonen. Er is sprake van psychiatrische problematiek en er ligt een noodzaak voor 24-uurs zorg. Deze zorg kan ook plaatsvinden op ongeplande momenten en heeft een signalerende en toezichthoudende functie.

Versturen van privacy gevoelige gegevens met Cryptshare

Graag vragen wij uw aandacht voor het verzenden van privacygevoelige gegevens per e-mail. Op het moment dat gegevens onbeveiligd verstuurd worden is er volgens de Algemene verordening gegevensbescherming sprake van een datalek. Dit willen wij samen met u uiteraard voorkomen.

SDF maakt gebruik van Cryptshare om (privacy) gevoelige informatie per e-mail te verzenden. Wij vragen iedereen dringend om gegevensuitwisseling over inwoners van Friesland beveiligd te versturen. Dit kan via Cryptshare, zie de [instructie]. Uiteraard is het ook mogelijk om een eigen systeem gebruiken voor het beveiligd versturen van gegevens.

Hier vindt u de uitgebreide handleiding.