Gemeenten

Sociaal Domein Fryslân 

 • staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding
 • legt verbinding van en naar de Friese gemeenten
 • is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp en Wmo.
Kennisbank

Sociaal Domein Fryslân is uw kennispartner voor Jeugdhulp en Wmo. In de kennisbank vindt u alle achtergrondinformatie over Jeugdzorg en Wmo. 

Zorgaanbod

Sociaal Domein Fryslân verzorgt namens de Friese gemeenten de inkoop van:

 • Specialistische Jeugdhulp
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Pleegzorg 
 • Hoogspecialistische Jeugdhulp
 • Crisishulp 
 • WMO Beschermd Wonen

in Fryslân.

Het gecontracteerde aanbod is te vinden via de Beschikbaarheidswijzer of klik op de groene knop 'Beschikbaarheidswijzer' onderaan de pagina.

  De wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde organisaties bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van de Friese gemeenten. Zij helpen inwoners bij: 

  • het vinden van oplossingen voor problemen die horen bij de Wmo (voor zichzelf zorgen en meedoen in de samenleving) 
  • en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders). 

  Hier vindt u de contactgegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams.

  Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
  Graag horen we van u waarom niet.
  Waar was u naar opzoek op onze website?
  Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?