Gemeenten

Sociaal Domein Fryslân 

  • staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding
  • legt verbinding van en naar de Friese gemeenten
  • is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie.
Kennisbank

Sociaal Domein Fryslân is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie. In de kennisbank vindt u alle benodigde achtergrondinformatie over Jeugdzorg en Wmo. Klik hiervoor op de groene button hierboven.

Zorgaanbod

Sociaal Domein Fryslân verzorgt namens de Friese gemeenten de inkoop van:

  • Specialistische Jeugdhulp
  • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Pleegzorg 
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp
  • Crisishulp 
  • WMO Beschermd Wonen

in Fryslân.

Het gecontracteerde aanbod is inzichtelijk via bovenstaande groene button.

De wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van de Friese gemeenten. Deze teams helpen inwoners bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met sociale zaken en die dus horen bij de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

Hieronder vindt u de gegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams. Kies de gewenste gewenste gegevens en klik op de knop 'Toon teams' .

Gemeenten
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?