Implementatie-tools Jeugdhulp

Bij het implementeren van de jeugdhulp vanaf 2022, maken we gebruik van verschillende instrumenten. 

Beschikbaarheidswijzer

De Beschikbaarheidswijzer is een interactief platform, dat zorgt voor inzicht in wachttijden voor jeugdhulp. Het platform geeft via de website of app inzicht in welke zorgaanbieders wanneer plek hebben, inclusief evt. wachttijden. Passende hulp is daardoor eenvoudig en snel gevonden en geraadpleegd.

U leest er meer over op de pagina Beschikbaarheidswijzer op de website van SDF.
Of ga direct naar de Beschikbaarheidswijzer.

Ondersteuningsplan

Vanaf 1 januari 2022 werken alle Friese gemeenten op basis van 1 regionaal ondersteuningsplan. Het Friese ondersteuningsplan Jeugd. De gebiedsteamprofessional vult het plan in en betrekt hierbij de jeugdige/ het gezin. Belangrijke ontwikkelingen of wijzigingen verwerkt het gebiedsteam in het plan.

In het ondersteuningsplan staan in ieder geval vermeld:  

  • de reden van aanmelding
  • de hulpvraag 
  • de context: wie zijn betrokken, spelen er vragen op andere terreinen die van invloed zijn op de hulpvraag
  • de namen en contactgegevens van het betrokken netwerk
  • eventuele eerder ingezette hulp en het resultaat daarvan
  • de resultaten die jeugdige en gezin met de hulp willen behalen  
  • de bijbehorende acties en afspraken

Door in de regio met 1 plan te werken, garanderen we dat jeugdige en gezin niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen, wordt het makkelijker om de juiste hulp in te zetten en effectief samen te werken.
Het plan biedt houvast en overzicht voor zowel de jeugdige, gezinsleden en netwerk als de betrokken professionals.

De Friese gemeenten hebben afgesproken allemaal het regionale plan als basis te gebruiken. Iedere gemeente heeft zelf geregeld hoe ze het plan in de systemen en processen volgens de afspraken inricht. 

U vindt een basis-ondersteuningsplan als Word-document in de Kennisbank van SDF

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?