Friese wijk- en gebiedsteams

Wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van hun gemeente. Deze teams helpen inwoners bij het vinden van oplossingen voor problemen waar ze mee kampen of waar ze tegenaan lopen. Dit kunnen problemen zijn van kinderen en jongeren en hun ouders (Jeugdwet), problemen bij het zelfstandig kunnen leven en meedoen in de samenleving (Wmo). Er kan sprake zijn huiselijk geweld of kindermishandeling (Wmo) of op het gebied van inkomen, werk of uitkering (Participatiewet). 

De medewerker van het wijk- of gebiedsteam vervult een regisseursrol. Dit betekent dat hij/zij aanspreekpunt is en blijft voor de inwoner die om hulp en ondersteuning heeft gevraagd. Zij blijven volgen hoe het met die inwoner gaat en of de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd. Dat kan door bijvoorbeeld (half)jaarlijks met de inwoner en/of de aanbieder in gesprek te gaan. De frequentie van dit contact is mede afhankelijk van de duur van de afgegeven beschikking en de doelen die geformuleerd zijn.
 

Op deze pagina vinkt u aan in welke gemeente u het wijk- of gebiedsteam zoekt. Klik op de knop 'Toon teams' voor de gewenste gegevens.

 

Gemeenten
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?