Gemeenten

Sociaal Domein Fryslân 

 • staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding
 • legt verbinding van en naar de Friese gemeenten
 • is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp en Wmo.
Kennisbank

Sociaal Domein Fryslân is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. In de kennisbank vindt u alle benodigde achtergrondinformatie over Jeugdzorg en Wmo. Klik hiervoor op de groene button hierboven.

Zorgaanbod

Sociaal Domein Fryslân verzorgt namens de Friese gemeenten de inkoop van:

 • Specialistische Jeugdhulp
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Pleegzorg 
 • Hoogspecialistische Jeugdhulp
 • Crisishulp 
 • WMO Beschermd Wonen

in Fryslân.

Het gecontracteerde aanbod is inzichtelijk via de Beschikbaarheidswijzer of klik op de groene button 'Beschikbaarheidswijzer' boven in deze pagina. 

  De wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van de Friese gemeenten. Deze teams helpen inwoners bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

  Gemeenten
  Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
  Graag horen we van u waarom niet.
  Waar was u naar opzoek op onze website?
  Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?