Ernstige Dyslexie

Hulp voor Ernstige Dyslexie (ED) is beschikbaar voor jeugdigen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar die regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs volgen en waarbij een vermoeden van ED bestaat. Kinderen in het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor vergoeding als de dyslexiezorg vóór de 13e verjaardag van het kind aanvangt. De verwijzingen naar een dyslexie zorgaanbieder lopen via de school of het wijk- of gebiedsteam. Er is een vaste prijs voor zowel diagnostiek als behandeling. 

Als blijkt uit de diagnose dat een behandeltraject nodig is, kan het eerste behandeltraject bestaande uit 20 behandelingen worden gestart. Dit traject is inclusief een eindevaluatie. Indien uit deze evaluatie blijkt dat na het eerste behandeltraject behoefte is aan een verlenging van de behandeling, kan een vervolgtraject starten. Dan wordt het traject verlengd met opnieuw 20 behandelingen tot maximaal 60 behandelingen. Bij aanvang van de diagnose en elk behandeltraject wordt door de aanbieder een Verzoek om Toewijzing (VOT) verzonden. De aanbieder ontvangt bij aanvang van de behandeling 70% van het tarief en na afronding, inclusief evaluatie, 30%, de diagnose kan in één keer gedeclareerd worden.

Stapeling

 

 

Zorgaanbod

De verwijzing naar ED gebeurt veelal rechtstreeks via de school. Informatie over het door SDF gecontracteerde zorgaanbod vindt u via de groene button 'Ons Zorgaanbod' bovenaan deze pagina.

Tijdelijke aanpassing toegangscriteria dyslexieonderzoek

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn veel basisscholen er vanaf maart niet meer in geslaagd dossiers volledig op te bouwen voor kinderen waarbij mogelijk sprake is van ernstige dyslexie.

Om te voorkomen dat deze leerlingen pas in de tweede helft van volgend schooljaar toegang tot de zorg kunnen krijgen, heeft het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) in samenspraak met wetenschappers, poortwachters en aangesloten praktijkhouders een handreiking voor toelating tot diagnostisch onderzoek tijdens Covid-19 ontwikkeld.

Lees meer hierover op de website van het NKD.

 

Documenten

Administratieprotocol Ernstige Dyslexie 2022 en verder, versie 20 januari 2022.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?