Ondertekening contract Crisishulp in Friesland

Op 2 maart 2020 ondertekende wethouder Hilde Tjeerdema het contract Crisishulp in Friesland met de combinatie Spoed4Jeugd bestaande uit Alliade, GGZ Friesland, Regiecentrum Bescherming & Veiligheid en Jeugdhulp Friesland.

Spoed4Jeugd is een samenwerkingsverband tussen de vier bovengenoemde aanbieders die gezamenlijk zorg dragen voor geïntegreerde spoedeisende jeugdhulpverlening. De gezamenlijke toegang met een goede beoordeling leidt tot een snelle en juiste matching en crisishulp op de juiste plaats. 

Met het ondertekenen van het contract Crisishulp in Friesland is voor de jaren 2020 t/m 2027 de beschikbaarheid van spoedeisende jeugdhulpverlening in Fryslân gewaarborgd. 

Voor meer informatie over Spoed4Jeugd verwijzen we u naar de website.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?