Oproep aan alle 18 Friese gemeenten: dien je initiatief in!

Heeft jouw gemeente een initiatief dat belangen van kinderen vooropstelt als ouders gaan scheiden? Of loopt er een initiatief dat je wilt (door)ontwikkelen? Dien het dan bij ons in en wellicht komt het in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Waarom deze oproep?

Eén van de focuspunten van Foar Fryske Bern is de programmalijn Kind in beeld bij scheiding. Het programma zet zich in voor de belangen van kinderen bij een scheiding en voor de preventie van complexe scheidingen. Nu visie en onderzoek zijn afgerond, is het tijd voor (door) ontwikkeling van initiatieven die passen bij onze doelstelling. In totaal is voor het Actieprogramma 4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor onze Jeugdzorgregio Friesland.

Op zoek naar jouw initiatief

Foar Fryske Bern wil graag nieuwe gemeentelijke initiatieven ondersteunen, maar ook bijdragen aan de verdieping of verbreding van lopende initiatieven op het gebied van scheidingen. Daarom zijn we op zoek naar jouw initiatief.

<Meer info over deze oproep
 

(Versie 2 november 2020)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?