Oproep: leden gezocht Werkgroep Belanghebbenden inkoop jeugdhulp

De projectgroep Inkoop jeugdhulp 2022 is bezig een Werkgroep Belanghebbenden samen te stellen. Deze representatieve vertegenwoordiging van zorgaanbieders adviseert de projectgroep vanuit de praktijk tijdens de voorbereidingen op de inkoopstrategie. Uiteraard kunnen alle belanghebbenden via de website reageren op de bevindingen van de werkgroep. De Werkgroep is aanvullend op de brede marktconsultatie waarin we de scenario’s/contouren van de inkoopstrategie aan de markt voorleggen. Deze was eerder aangekondigd op 4 november, maar is verplaatst naar januari. 

Wilt u deelnemen aan de belanghebbendengroep? Meldt u zich dan voor 19 november aan via het aanmeldformulier. (aanmelding is gesloten)

De Werkgroep Belanghebbenden jeugdhulp heeft nadrukkelijk een adviserende functie en rol als klankbord, en dus geen besluitvormende rol. 

Binnen de Werkgroep Belanghebbenden is plaats voor ongeveer 15 personen/organisaties. Zo houden we de werkgroep compact en slagvaardig en toch groot genoeg voor een representatieve afspiegeling. We zijn op zoek naar een mix van kleine zorgaanbieders/ZZP’ers, middelgrote zorgaanbieders en grote zorgaanbieders binnen de gebieden Specialistische jeugdhulp/ EED/ pleegzorg. Ook willen we graag dat aanbieders van verschillende productgroepen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast komt het voor dat een organisatie om inbreng vanuit verschillende expertises wordt gevraagd. 
 

(versie 19 november 2020)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?