Marktconsultatie Bekostiging Inkoop BW 2022 op 21 januari 2021

Op donderdag 21 januari 2021 wordt een Marktconsultatie Bekostiging voor de Inkoop Beschermd wonen 2022 e.v. gehouden. 

Tijdens de consultatie gaan we in op de aanpak om te komen tot passende producten en bijbehorende reële kostprijzen. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over de voorlopige productbeschrijvingen en wat er nodig is om deze nader te concretiseren. Tot slot wordt een presentatie gegeven van de opbouw van het kostprijsmodel voor de verschillende producten en componenten en toelichting op de voorgenomen parameterwaarden. Aansluitend krijgt u twee weken de tijd om inhoudelijk te reageren op de voorlopige productomschrijvingen en de voorgenomen parameterwaarden en om onderbouwde suggesties voor aanpassing te doen.

Via deze link vindt u meer informatie over de (digitale) bijeenkomst en kunt u zich aanmelden. Dit kan tot 19 januari.
 

(Versie 18 januari 2021)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?