Uitnodiging digitale informatiesessie Specialistische Jeugdhulp - 25 november 2021

Op 21 september jl. heeft het college van B&W van de gemeente Leeuwarden besloten de aanbesteding voor de segmenten ‘Specialistische Jeugdhulp A’ en ‘Specialistische Jeugdhulp B’ in te trekken. Daarover is onder andere via Negometrix over gecommuniceerd.

Sociaal Domein Fryslân (SDF) is namens de Friese gemeenten inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van ‘Specialistische Jeugdhulp’. Daarover willen u graag informeren. Op donderdag 25 november van 19.00 uur tot 20.00 uur aanstaande organiseren wij – als eerste stap van dit proces - een eerste digitale informatiesessie waarin we zullen ingaan op het nieuwe beoogde tijdspad en proces. 

Voor alle duidelijkheid: deze sessie gaat nog niet over de inkoopstrategie en wat dit eventueel concreet voor u als aanbieder kan betekenen. Dit wordt - met de andere inhoudelijke zaken - de komende periode verder uitgewerkt en in een later stadium gepresenteerd. 

Hoe werkt het?
•    U kunt zich tot en met maandag 22 november aanstaande aanmelden via het aanmeldformulier
•    De bijeenkomst vindt plaats via MS Teams. U kunt de app gebruiken als u deze heeft, of deze downloaden. Maar dat is niet noodzakelijk. Deelnemen lukt ook met alleen de link.
•    Na aanmelding ontvangt u een Outlook vergaderverzoek inclusief MS Teams deelname link. 
•    Zonder aanmelding is het niet mogelijk om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
 

(versie 17 november 2021)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?