Nieuwe gezichten bij Team Toegang

Sinds 2020 is Team Toegang operationeel: het team coördineert aanmeldingen voor Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJ) in Friesland. Vanaf het eerste uur is Antiena Hilbrandie als manager betrokken geweest bij het team, eerst vanuit Foar Fryske Bern/SDF en sinds dit jaar vanuit Jeugdhulp Friesland. Antiena heeft besloten om te gaan werken bij Alliade waar zij per 1 juni 2022 als manager Opvoeden en Opgroeien aan de slag gaat. 

De functie van manager is opgedeeld, er zijn twee vacatures uitgezet. Met veel plezier kunnen we melden dat twee medewerkers van Jeugdhulp Friesland Antiena opvolgen: Marieke Rorije als gedragsdeskundige (gemiddeld 12 uur per week) en David Rensen als coördinator (gemiddeld 8 uur per week).  

Team Toegang
Het team bestaat uit GZ- en klinisch psychologen en managers van de zorgaanbieders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor HSJ. De gecertificeerde instellingen worden namens het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vertegenwoordigd. Eenmaal per week komt dit team bij elkaar om ingebrachte casuïstiek te bespreken. Het bespreken gebeurt in bijzijn van betrokkenen en zo mogelijk ouders. Het team wil passende zorg op het juiste moment bevorderen, de duur van een eventuele plaatsing binnen een voorziening verkorten en doorplaatsingen voorkomen. Kijk op www.teamtoegang.nl voor meer informatie over de werkwijze, de teamleden en het aanmeldformulier.
 

(versie 17 mei 2022)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?