Uitkomst aanbesteding Verwijsindex

Voor het inkopen van de Verwijsindex Fryslân is een meervoudig onderhandse aanbesteding gevolgd, conform de Aanbestedingswet 2012 met als gunningscriterium 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving' (EMVI) op basis van 'Beste Prijs-Kwaliteitverhouding' (BPK). Drie partijen zijn uitgenodigd om een inschrijving in te dienen en hebben op tijd, via Negometrix, een inschrijving ingediend.

De ingediende offertes zijn door team inkoop beoordeeld op de geschiktheids- en gunningseisen aan de hand van de beoordelingssystematiek zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.
Eerst is beoordeeld of alle gevraagde documenten zijn bijgevoegd, ingevuld en ondertekend, waar van toepassing. Daarna is de geschiktheid van de inschrijvers vastgesteld. Vervolgens is beoordeeld of de inschrijvers conform de minimum gestelde gunningseisen van de opdrachtgever de opdracht willen uitvoeren. De inschrijving is daarna beoordeeld op de gunningscriteria, die uitgesplitst zijn naar kwaliteit en prijs.

De uitkomst is dat Partoer op Maat de 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving'heeft gedaan met de 'Beste Prijs-Kwaliteitverhouding' en daarmee is gegund. Wij zien uit naar een prettige voortzetting van de samenwerkingsrelatie die wij met Partoer op het gebied van de Verwijsindex hebben.

(versie 20 mei 2022)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?