Invoering inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen uitgesteld

Sociaal Domein Fryslân ontwikkelde met aanbieders en de 18 aangesloten gemeenten het nieuwe inkoopbeleid Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Alle aanbieders konden deelnemen aan de marktconsultaties over het inkooptraject. Nu we de invoeringsdatum naderen heeft een aantal aanbieders bezwaar aangetekend tegen hun voorlopig gunningsbesluit. Omdat het tijd kost om deze bezwaren zorgvuldig te beoordelen en ook de implementatie bij gemeenten en aanbieders gedegen moet kunnen verlopen, kan de beoogde invoering op 1 januari 2023 niet doorgaan. Op welke datum de invoering wél zal ingaan, weten we op vrijdag 25 november 2022. De gemeenten zijn op dit moment druk bezig om de gevolgen van dit uitstel in kaart te brengen. Op basis van een notitie die hiervoor wordt opgesteld, wordt een nieuwe invoeringsdatum vastgesteld. Op vrijdag 25 november zal gecommuniceerd worden wat de nieuwe invoeringsdatum is. 

Omdat we u zo snel mogelijk willen informeren, delen we alvast dit bericht. We houden u van het vervolg op de hoogte.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Mail ons via inkoopjeugd2022@sdfryslan.nl.
 

(versie 15 november 2022)

Inkoop SJH en Wonen in Friesland
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?