Corona Q&A

Corona Q&A

Met onderstaande Q&A willen we gemeenten en aanbieders voorzien van de antwoorden op de vragen die ons het vaakst gesteld worden. Voor de Q&A van Regionale Jeugdhulp klikt u op bovenstaande groene button. 

Contractmanagement

Berichtenverkeer

Als gevolg van de coronacrisis kan niet alle zorg en ondersteuning worden geleverd zoals is afgesproken. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken daarom naar alternatieven om de werkzaamheden door te laten gaan. Dit leidt tot verschillend het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten. Om zowel gemeenten als zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein op haar website drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. 

Beschermd Wonen

Hoe gaan aanbieders om met de coronamaatregelen?

Wij hebben alle aanbieders van Beschermd Wonen gevraagd naar hoe de situatie op dit moment bij hen is. Driekwart van alle aanbieders hebben hierop gereageerd. De uitkomsten zijn verwerkt. We hebben inmiddels met diverse aanbieders opnieuw contact gehad om te vragen naar de huidige situatie.

Hoe werkt het Expertiseteam op dit moment?

Een fysiek keukentafelgesprek met cliënten is nu niet mogelijk. Wat wél mogelijk is leest u in deze alternatieve werkwijze.

Verblijf

Ik heb met spoed persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Hoe kom ik daar aan?

Neem contact op met het Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord Nederland (ROAZ). Het ROAZ is altijd bereikbaar als u een bevestigde besmetting heeft en acuut persoonlijke beschermingsmiddelen nodig heeft. 

Ik weet/denk dat er een corona-besmetting op de verblijfslocatie is. Wat moet ik doen?

Neem contact op met GGD Fryslân

Financiën

Waar kan ik terecht voor financiële steun?

Als u omzetverlies kent en daardoor in financiële nood raakt, dan kunt u een beroep doen op de landelijk aangekondigde steunmaatregelen. Een overzicht van deze maatregelen vindt u op www.fryslanwerkt.nl/financiele-regelingen

Zijn er wijzigingen voor het hoofd- en onderaannemerschap?

Het rijk wijzigt het zorglandschap op dit moment niet. Wij wijzen hoofdaannemers op hun zorgplicht naar onderaannemers. Kijk goed welke afspraken u heeft met uw onderaannemer en zorg er samen voor dat ook een onderaannemer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Voor ontstane meerkosten voor anders (of niet) ingevulde zorg (grotendeels) zijn inmiddels diverse compensatiemaatregelen ingesteld. Een overzicht hiervan vindt u op www.fr

Hoe wordt de opvang voor kwetsbare kinderen gefinancierd?

Wij staan voor regionaal ingekochte zorg. Alleen dat deel van de opvang dat onder de regionaal ingekochte zorg valt, komt in aanmerking voor de regionale vergoedingen 'meerkosten'. Mits die er komen. 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?