Inkoop Wmo / Beschermd Wonen 2022

Inkoop beschermd wonen 2022

Voor de inkoop beschermd wonen 2022 en verder zijn de inkoopdocumenten gepubliceerd via Negometrix. Na een intensief proces met alle betrokken partijen zijn de documenten definitief gemaakt. Wij nodigen u van harte uit kennis te nemen van de gepubliceerde documenten:

Aanbieders hebben de gelegenheid om vragen te stellen goed benut. De beantwoording van deze Nota van Inlichtingen vindt u in Negometrix. 

Achtergrond

Op 31 december 2021 lopen de contracten met de huidige Beschermd Wonen-aanbieders af. Hiervoor is een projectorganisatie opgericht. 

Ontwikkelingen zoals de beoogde decentralisatie door het rijk van Beschermd Wonen, het openstellen van de Wlz voor een deel van de cliënten, maar ook evaluatie van de huidige contractering en beleid geven input voor de nieuwe contractering. Uitgangspunten in het Regioplan BW 2022 ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ vinden hierbij een plek in de op te stellen inkoopstrategie.

Marktconsultatie

Planning

Planning

 

 

 

 

 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?