Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg

Openbare Geestelijk Gezondheidszorg (OGGZ), ook wel bemoeizorg genoemd, richt zich op zorg aan zorgmijders. Dit zijn mensen met complexe problematiek op diverse terreinen, die niet zelf hulp zoeken maar waar wel zorgen over zijn. Bemoeizorg betekent dat deze mensen actief worden opgezocht en zoveel mogelijk worden toegeleid naar reguliere vormen van zorg en ondersteuning.

OGGZ wordt geboden door:

 • Factteams GGZ en VNN
 • Veiligheidsregio Fryslân (GGD)
 • Veiligheidshuis Fryslân.

  Verslavingszorg is gericht om het voorkomen dat mensen verslaafd worden en het behandelen van mensen die verslaafd zijn. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) voert in Friesland verschillende activiteiten uit die gericht zijn op het geven van informatie, versterken van deskundigheid en het contact zoeken met personen en groepen waar mogelijk sprake is (problematisch) middelengebruik.

  Onconventioneel wonen 

  Onconventioneel wonen 

  In Fryslân wordt door gemeenten en samenwerkingspartners gewerkt aan de uitvoering van de regionale aanpak Personen met Verward Gedrag. Deze aanpak onderneemt actie op acht provinciale prioriteiten die, samen met de al bestaande inzet van gemeenten en partners, bijdraagt aan passende zorg en ondersteuning. Naast zorg en ondersteuning is huisvesting van groot belang voor maatschappelijk herstel. Een kleine groep mensen kunnen vanwege hun complexe multiproblematiek niet meer in reguliere woningen worden gehuisvest, de ‘woondrop-outs’. Zij dolen nu vaak rond op straat of hoppen tussen voorzieningen voor opvang en beschermd wonen. Soms verblijven ze een tijdje in een zorginstelling of in detentie. In Fryslân bestaat nog geen structureel aanbod van onconventionele woonvormen voor ‘woondrop-outs’.

  Impressie miniconferentie Onconventioneel Wonen op 4 april 2019 

  Onconventioneel wonen vraagt om onconventioneel besturen en het tonen van lef.

  Op 4 april is tijdens een mini-conferentie uitgebreid aandacht besteed aan de pilot Onconventioneel wonen. Deze pilot, die valt onder de regionale aanpak, werken een aantal Friese gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Noardeast-Fryslân en Heerenveen) en woningbouwcorporaties (Elkien, Accolade en Thús Wonen) samen om onconventionele woonvormen te ontwikkelen. De verschillende presentaties en de discussies die daarop volgden kunnen worden samengevat in de slogan: Onconventioneel wonen vraagt om onconventioneel besturen en het tonen van lef. Naast gemeenten en woningcorporaties waren er ook veel aanbieders van beschermd wonen aanwezig die veel interesse toonden in het concept van Onconventioneel wonen. De conferentie is ‘opgetekend’ door Stefan Kruis die een prachtige illustratie de uitdagingen en knelpunten krachtig uitbeeld.

  Zie hier een foto-impressie van de miniconferentie.

  Getoonde presentaties

  Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
  Graag horen we van u waarom niet.
  Waar was u naar opzoek op onze website?
  Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?