Zorgaanbod

Via onderstaand keuzemenu vindt u het door SDF gecontracteerde zorgaanbod. Standaard wordt dit in een lijst getoond. U kunt ook kiezen voor weergave op een kaart.

Achterliggende informatie over de gecontracteerde zorg vindt u in de kennisbank, zie het groene blok hierboven.

Vragen over de contractering kunt u stellen aan Contractmanagement.

Burgers kunnen voor zorggerelateerde vragen contact opnemen met het eigen wijk- / gebiedsteam. De contactgegevens vindt u in via het groene blok hierboven.

Invoering Beschikbaarheidswijzer voor Fryslân voor Jeugdhulp
Op 27 juli 2021 start zorgregio Friesland met de Beschikbaarheidswijzer. Hierin worden de locaties van de gecontracteerde zorginstellingen inclusief hun wachttijden op een kaart getoond. U vindt de Beschikbaarheidswijzer Friesland hier.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?