Inkoop Jeugdhulp 2023

De Friese gemeenten gaan de inkoop van de Specialistische Jeugdhulp in Fryslân opnieuw organiseren met als doel nieuwe contracten voor dit onderdeel per 1 januari 2023. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdhulp 2023’ ingericht. Op deze projectpagina en via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Belangrijke uitgangspunten van het traject zijn onder andere de resultaten uit het rapport ‘Evaluatie van het Friese inkoop- en bekostigingssysteem voor de jeugdhulp’

College stemt in met inkoopdocumenten voor Specialistische Jeugdhulp 2023 en verder
Het college van Burgemeester en Wethouders van centrumgemeente Leeuwarden heeft op 5 april 2022 ingestemd met de inkoopdocumenten voor Specialistische Jeugdhulp 2023 en verder. Deze documenten kunt u hier terugvinden. 

Vertraging opgelopen
Het was oorspronkelijk de bedoeling om de inkoop van alle onderdelen van de jeugdhulp opnieuw te organiseren vanaf 1 januari 2022. Dat is gelukt voor de percelen Pleegzorg, Dyslexie. De ingangsdatum voor Wonen is 1 januari 2023. Hier zijn en worden raamovereenkomsten met aanbieders voor gesloten.

Voor de Specialistische Jeugdhulp geldt dat een nieuwe inkoop nodig is vanwege een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden.

Informatie inkoop 2022
De webpagina Inkoop Jeugdhulp 2022 laten we wel bestaan. Daar kunt u alle informatie terugvinden over het eerdere proces. 

Planning
Het globale tijdspad ziet er als volgt uit:

Datum Actie
Heden – 1 februari 2022  Inkoop invullen met de markt
Februari 2022  Besluitvorming inkoop gemeenten
Rond 1 april 2022    Beoogde publicatie inkoop
Juni tot september 2022  Inschrijving en beoordeling
September 2022    Voorlopige gunning
Oktober 2022 Definitieve gunning
1 januari 2023  Ingangsdatum contracten

 

 

 

 

 

 

Wonen

Wonen

Voor Wonen geldt de datum van 1 januari 2023 als nieuwe datum van inwerkingtreding van de nieuwe contracten. Dit vanwege de sterke inhoudelijke samenhang met SJH.

Voor het perceel Wonen zijn de inschrijvingen van aanbieders inmiddels binnen en hebben verificatiegesprekken plaatsgevonden. Inmiddels zijn ook een aantal aanbieders gegund.

Implementatie Jeugdhulp

De stap na de inkoop is het implementeren van de nieuwe werkwijze. Daar leest u alles over op de pagina Implementatie Jeugdhulp.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?