Inkoop Jeugdhulp 2023

Invoering inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen uitgesteld

Sociaal Domein Fryslân ontwikkelde met aanbieders en de 18 aangesloten gemeenten het nieuwe inkoopbeleid Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Alle aanbieders konden deelnemen aan de marktconsultaties over het inkooptraject. Nu we de invoeringsdatum naderen heeft een aantal aanbieders bezwaar aangetekend tegen hun voorlopig gunningsbesluit. Omdat het tijd kost om deze bezwaren zorgvuldig te beoordelen en ook de implementatie bij gemeenten en aanbieders gedegen moet kunnen verlopen, kan de beoogde invoering op 1 januari 2023 niet doorgaan. De nieuwe ingangsdatum is 1 januari 2024.

We houden u van het vervolg op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Mail ons via inkoopjeugd@sdfryslan.nl.
 

Wat ging hieraan vooraf?

De Friese gemeenten gaan de inkoop van de Specialistische Jeugdhulp in Fryslân opnieuw organiseren met als doel nieuwe contracten voor dit onderdeel per 1 januari 2024. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdhulp’ ingericht. Belangrijke uitgangspunten van het traject zijn onder andere de resultaten uit het rapport ‘Evaluatie van het Friese inkoop- en bekostigingssysteem voor de jeugdhulp’

Inkoopdocumenten voor Specialistische Jeugdhulp 2023 en verder

Het college van Burgemeester en Wethouders van centrumgemeente Leeuwarden heeft op 5 april 2022 ingestemd met de inkoopdocumenten voor Specialistische Jeugdhulp 2023 en verder. Deze documenten kunt u hier terugvinden. 

Vertraging opgelopen

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de inkoop van alle onderdelen van de jeugdhulp opnieuw te organiseren vanaf 1 januari 2022. Dat is gelukt voor de percelen Pleegzorg, Dyslexie. De ingangsdatum voor Wonen is 1 januari 2024. Hier zijn en worden raamovereenkomsten met aanbieders voor gesloten.

Voor de Specialistische Jeugdhulp geldt dat een nieuwe inkoop nodig is vanwege een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden.

Informatie inkoop 2022

De webpagina Inkoop Jeugdhulp 2022 laten we wel bestaan. Daar kunt u alle informatie terugvinden over het eerdere proces. 

Percelen 

Specialistische Jeugdhulp

Voor Specialistische Jeugdhulp geldt de datum van 1 januari 2024 als datum van inwerkingtreding van de nieuwe contracten.

Voor het perceel Specialistische Jeugdhulp zijn de inschrijvingen van aanbieders beoordeeld en heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden. De definitieve gunning moet nog plaatsvinden.

Wonen

Voor Wonen geldt de datum van 1 januari 2024 als nieuwe datum van inwerkingtreding van de nieuwe contracten. Dit vanwege de sterke inhoudelijke samenhang met Specialistische Jeugdhulp.

Voor het perceel Wonen zijn de inschrijvingen van aanbieders inmiddels beoordeeld en heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden.  De definitieve gunning moet nog plaatsvinden.

Implementatie Jeugdhulp

De stap na de inkoop is het implementeren van de nieuwe werkwijze. Daar leest u alles over op de pagina Implementatie Jeugdhulp.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?