Inschrijven overeenkomsten Specialistische Jeugdhulp en Beschermd Wonen in Friesland

Gemeenten in Friesland, zorgaanbieders en andere stakeholders trekken gezamenlijk op bij het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. In 2017 heeft SDF namens de Friese gemeenten diverse aanbestedingen uitgevoerd voor WMO en Jeugdhulp. Dit zijn:

  • Specialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Friesland
  • Pleegzorg in Friesland
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Crisishulp in Friesland
  • WMO Beschermd Wonen in Friesland

Voor de overeenkomsten WMO Beschermd Wonen en Specialistische Jeugdhulp in Friesland bestaat de mogelijkheid om tussentijds toe te treden via de inkoopmodule in Negometrix.

In Negometrix kunt u zich kosteloos inschrijven. Met deze account kunt u via de zoekfunctie de betreffende tender opzoeken. Als u zich conformeert aan alle vragen kunt u alle bewijsstukken indienen die nodig zijn voor een succesvolle inschrijving.

De inschrijvingen worden eens per 3 maanden beoordeeld door afdeling Inkoop van Sociaal Domein Fryslân. De eerstvolgende beoordelingsronde is begin januari 2020. Voor de overeenkomst Specialistische Jeugdhulp worden vanaf 1 oktober 2019 nog maar beperkt zorgaanbieders toegelaten. Alleen zorgaanbieders waarvan het zorgaanbod dat zij aanbieden een hiaat betreft in het Friese zorglandschap komen in aanmerking voor een overeenkomst. Voor een check of uw organisatie in aanmerking voor een overeenkomst kunt u het best contact opnemen met de afdeling inkoop van SDF. Graag ontvangen wij een beknopte en duidelijke omschrijving (max. 1 A4) van uw zorgaanbod inclusief naam en locatiegegevens. 

De links naar de betreffende tenders zijn:

Om toe te kunnen treden wordt van uw organisatie verwacht dat zij kan voldoen aan kwaliteitseisen (bv. geldig kwaliteitscertificaat). In onderstaande documenten vindt u de verschillende eisen waaraan een zorgaanbieder voor Beschermd Wonen moet voldoen. Dit geldt voor zowel gecontracteerde zorgaanbieders als voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. In het laatste geval is de PGB-beheerder degene die de zorgaanbieder kan houden aan de kwaliteitseisen.