Inschrijven overeenkomsten Specialistische Jeugdhulp en Beschermd Wonen in Friesland

Gemeenten in Friesland, zorgaanbieders en andere stakeholders trekken gezamenlijk op bij het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. In 2018 heeft SDF namens de 20 Friese gemeenten diverse aanbestedingen uitgevoerd voor WMO en Jeughulp. Dit zijn:

  • Specialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Friesland
  • Pleegzorg in Friesland
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Crisishulp in Friesland
  • WMO Beschermd Wonen in Friesland

Voor de overeenkomsten WMO Beschermd Wonen en Specialistische Jeugdhulp in Friesland bestaat de mogelijkheid om tussentijds toe te treden.