Inkoop

Sociaal Domein Fryslân is namens de Friese gemeente de regie organisatie voor inkoop van:

  • Specialistische Jeugdhulp 
  • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
  • Pleegzorg 
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp 
  • Crisishulp 
  • Wmo / Beschermd Wonen

in Friesland.

Tussentijdse toetreding

Voor de overeenkomsten WMO Beschermd Wonen en Specialistische Jeugdhulp in Friesland bestaat een beperkte mogelijkheid om tussentijds toe te treden. Biedt uw zorgorganisatie zorg aan dat een hiaat in het Friese zorglandschap kan dichten, dan kunt u een beknopte omschrijving sturen naar afdeling Inkoop van SDF. (max. 1 A4-tje inclusief naam en locatiegegevens)

Negometrix

Via de inkoopmodule in Negometrix kunt u zich kosteloos inschrijven. Met deze account kunt u via de zoekfunctie de betreffende tender opzoeken. Als u zich conformeert aan alle vragen kunt u alle bewijsstukken indienen die nodig zijn voor een succesvolle inschrijving.

De inschrijvingen worden eens per 3 maanden beoordeeld door afdeling Inkoop van Sociaal Domein Fryslân. De eerstvolgende beoordelingsronde is april 2020.

Hieronder vindt u een link naar de betreffende tenders: