Inkoop

Gemeenten in Fryslân, zorgaanbieders en andere stakeholders trekken gezamenlijk op bij het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. Sociaal Domein Fryslân voert namens de Friese gemeenten diverse aanbestedingen uit voor Wmo Beschermd Wonen en Jeugdhulp:

 • Specialistische Jeugdhulp in Friesland
 • Ernstige Dyslexie in Friesland
 • Pleegzorg in Friesland
 • Hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland
 • Crisishulp in Friesland
 • Ambulant Beschermd wonen in Friesland
 • Intramuraal Beschermd wonen in Friesland

  Inkoop 2022 en verder

  Inkoop Jeugdhulp 2023

  De komende periode gaan de Friese gemeenten de contractering van de jeugdhulp in Fryslân opnieuw organiseren voor 2023 en verder. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdzorg’ ingericht. Op deze projectpagina en via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

  Lees hier meer.

  Inkoop Wmo Beschermd Wonen 2022

  Op 1 april 2022 zijn de nieuwe raamovereenkomsten Beschermd wonen ingegaan. In deze inkoop is er voor gekozen om de Intramurale en Ambulante producten Beschermd wonen in aparte overeenkomsten in te kopen. Dit is gedaan om voorbereid te zijn op de doordecentralisatie van Beschermd wonen. De looptijd van de contracten is maximaal 5 jaar voor Intramuraal Beschermd wonen. Voor deze overeenkomst is geen tussentijdse inschrijving mogelijk.

  De contracten Ambulant Beschermd wonen kennen een looptijd van maximaal 4 jaar. Deze overeenkomst staat wel open voor tussentijdse inschrijving. Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Ambulant beschermd wonen, dan kunt u hier lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen.

  Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
  Graag horen we van u waarom niet.
  Waar was u naar opzoek op onze website?
  Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?