Inwoners

Sociaal Domein Fryslân 

  • staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding
  • legt verbinding van en naar de Friese gemeenten
  • is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie.

 

Als inwoner van Fryslân kunt u voor al uw vragen over Jeugdhulp, Wmo en Participatie bij het wijk- of gebiedsteam van uw gemeente. Klik op de groene button 'Wijk/gebiedsteam' bovenaan deze pagina voor de contactgegevens.

 

Zorgaanbod

Voor informatie over Jeughulp en Wmo kunt u terecht bij het wijk- of gebiedsteam van uw gemeente. Als zij u doorverwezen hebben naar een zorgaanbieder, dan kunt u hierover meer informatie vinden in ons zorgaanbod. Dat vindt u door op de groene button 'Zorgaanbod' boven aan de pagina te klikken.

Beschermd Wonen

De Friese gemeenten zijn uw eerste aanspreekpunt voor Wmo en Beschermd Wonen. Als u hulp aanvraagt in de vorm van Beschermd Wonen, dan vindt u hierover meer informatie onder de groene button 'Beschermd Wonen' bovenaan deze pagina.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?