Wet wijziging woonplaatsbeginsel 1 januari 2022

Het woonplaatsbeginsel bepaalt vanaf 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Met ingang van 1 januari 2022 verandert hoe het woonplaatsbeginsel wordt bepaald. Het huidige (2021) woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagdrager. Per 1 januari 2022 wordt dit bepaald door het woonplaatsbeginsel waar de jeugdige staat ingeschreven (BRP). 

De voordelen van de wijziging in het woonplaatbeginsel zijn dat;

 • het budget voor de jeugzorg eerlijker verdeeld wordt;
 • de gemeente van herkomst het gehele zorgtraject verantwoordelijk blijft;
 • het woonplaatsbeginsel eenvoudiger bepaald kan worden.

Zo kan er nu snel worden gekeken in verschillende situaties welke gemeente verantwoordelijk is. Hieronder een aantal voorbeelden:

1. Ambulante zorg
Bij ambulante zorg is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige op dat moment staat ingeschreven volgens de BRP.

2. Zorg met verblijf (al dan niet in combinatie met ambulante zorg)
Bij zorg met verblijf is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige stond ingeschreven, direct voorafgaand aan het traject 'zorg met verblijf'.

3. Als de woonplaats bij 1 en 2 niet kan worden vastgesteld of er in de BRP een aantekening is geplaatst
In dit geval is de gemeente verantwoordelijk waar:

 • de moeder van de jeugdige bij diens geboorte stond ingeschreven in de BRP;
 • en anders de gemeente waar de jeugdige werkelijk verblijft op het moment van de hulpvraag.

4. Als de woonplaats buiten Nederland ligt 
Wanneer de woonplaats buiten Nederland ligt is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige werkelijk verblijft op het moment van de hulpvraag.

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe de regio Fryslân omgaat met de implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel 1 januari 2022. 
Daarnaast vindt u op deze website de documentatie en presentaties die gedeeld zijn door het ketenbureau I-Sociaal Domein. 

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand van nieuwe informatie. De laatste update is van 15 maart 2021.

Webinar 9 februari 2021 ‘Aan de slag: Invoering Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet’

Op 19 februari heeft het ketenbureau I-Sociaal Domein een webinar gehost 'Aan de slag: Invoering Wet wijziging woonplaatsbeginsel’. Hier vindt u de presentatie met bijbehorende bijlagen in PDF en een link waarmee u het webinar terug kan kijken:

 • Presentatie 9 februari 2021 in PDF
 • Presentatie 9 februari 2021 in YouTube
 • Routekaart implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugdwet in PDF
 • Factsheet Aaneensluitend verblijf in PDF.
Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel – Landelijk Softwareleveranciersoverleg (SLO)

Op 9 februari 2021 zijn de softwareleveranciers binnen het sociaal domein geïnformeerd over de implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet per 1 januari 2022. Hieronder vindt u de presentatie en de bijbehorende Q&A:

Stappenplan uitzoeken over te dragen Jeugdigen 

I-Sociaal Domein heeft een stappenplan gemaakt voor het uitzoeken van de over te dragen jeugdigen op basis van de nieuwe Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Met dit stappenplan is een selectie te maken van de jeugdigen die overgedragen dienen te worden:

 • Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen I-SociaalDomein in PDF.
Groep woonplaatsbeginsel Jeugdwet 2022

Voor meer informatie over de groep Woonplaatsbeginsel verwijzen wij u graag naar de website van het ketenbureau I-Sociaal Domein. U kunt zich hier ook voor aanmelden:

 • Groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet · Ketenbureau i-Sociaal Domein, website.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?