Administratieprotocol Ernstige Dyslexie 2022 en verder

Omschrijving

Dit protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces over dyslexiezorg in de regio Fryslân verloopt en welke stappen de dyslexiezorgaanbieder daarin moet nemen.
Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties.
Het protocol geldt voor alle opdrachtnemers die voor de dyslexiezorg gecontracteerd zijn door de gemeenten in de regio Fryslân.

(Versie 16 maart 2023)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?