Administratieprotocol Pleegzorg

Omschrijving

Dit protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces voor het perceel ‘Pleegzorg’ in de 18 Friese gemeenten verloopt en welke stappen de aanbieder daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties.

Het protocol geldt voor alle opdrachtnemers in de 18 Friese gemeenten die gecontracteerd zijn voor het perceel ‘Pleegzorg’. 

(versie 1.3 d.d. 20 januari 2022)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?