Evaluatieformulier aanbieders BW

Omschrijving

In het Programma ven eisen – Intramuraal en Ambulant dat in de Inkoop Beschermd wonen 2022 als aanbestedingsdocument was opgenomen, staat het volgende beschreven:

Resultaten in het Ondersteuningsplan van de Cliënt worden periodiek geëvalueerd door de Cliënt, Aanbieder en de Toegang. De Aanbieder neemt hiertoe het initiatief. Evaluatie van het Begeleidingsplan vindt minimaal 2x per jaar plaats, waaronder in ieder geval drie maanden voor het einde van de Beschikking.

Evalueren is voor u als aanbieder niet nieuw. Dat zal een vast onderdeel in uw begeleidingsprogramma zijn. Wat (mogelijk) nieuw is, is dat deze evaluatie door u gedeeld wordt met de Toegang. Immers de doelen/resultaten in het ondersteuningsplan dat de Toegang opstelt en met u deelt, vormen de basis voor de (sub)doelen die u in het begeleidingsplan van uw bewoner opneemt. Ook voor de Toegang is het belangrijk om te weten welke vooruitgang er wordt geboekt in de ontwikkeling van hun inwoner. 

Voor deze evaluatie hebben we een eenvoudig evaluatieformulier ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken. In dit formulier gaat u in op de doelen/resultaten uit het ondersteuningsplan, de stappen die de bewoner heeft gezet om tot het genoemde doel/resultaat te komen en de stappen die de bewoner nog zal moeten zetten. Bovendien vragen wij u om ook in te gaan op de stand van zaken met betrekking tot de inschrijving bij de woningcorporatie(s), zoals ook gevraagd wordt in het evaluatieformulier. 

Het ingevulde formulier stuurt u ter informatie toe aan de betrokken medewerker in de Toegang. Als de evaluatie daar aanleiding toe geeft, zal de Toegang contact met u opnemen voor eventueel aanvullende vragen of voor een gesprek met u en uw bewoner. 
 

(versie 22 oktober 2022)

Document
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?