Expertiseteam Beschermd Wonen

Omschrijving

Met ingang van 1 april 2022 zijn de nieuwe contracten voor Beschermd wonen 2022 en verder van kracht. 
Dit betekent dat er gestart wordt met de nieuw gedefinieerde producten. Dit zijn Intramuraal beschermd wonen, Nazorg, JongThuis en ThuisBasis en de nieuwe module Vervoer bij dagbesteding. Ook in de module Dagbesteding zijn een aantal zaken gewijzigd.

In dit memo vindt u de nieuwe regio-indeling van het expertiseteam.

(Versie 4 april 2023)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?