Fries actieplan: ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Omschrijving

Vanuit het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ presenteert SDF het actieplan: ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Dit actieplan is tot stand gekomen op basis van input van Friese gemeenten, ketenpartners en cliënten- en adviesraden. Met dit actieplan geven we een impuls aan de Friese aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Friese gemeenten en ketenpartners werken samen om de doelstellingen uit dit actieplan te realiseren. Met als gemeenschappelijk doel: samen een stevige basis voor een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties te creëren. 

(Versie 18 februari 2020)