Implementatie iJw/IWmo 3.0 per 1 januari 2021

Omschrijving

Momenteel komt de informatie omtrent de implementatie van de nieuwe standaarden per 1 januari 2021 steeds meer onder de aandacht. Sociaal Domein Fryslân stelt een conceptprotocol op voor alle percelen en uitvoeringsvarianten. De verwachting is dat deze begin/medio oktober in de regio wordt gedeeld.

In dit conceptprotocol worden ook de wijzigingen die de meeste impact in de regio hebben behandeld. Denk hierbij aan:

  • invoeren van een einddatum in de huidige trajectfinanciering outputgerichte variant (hersteltrajecten);
  • gebruik van de nieuwe declaratieberichten per 1 januari 2021;
  • implementatie van het ‘Verzoek om Wijziging’ bericht;
  • ontkoppelen beschikkingsnummer in toewijzingsberichten.

Sociaal Domein Fryslân ontvangt momenteel regelmatig vragen over de inhoud en impact van de nieuwe standaarden iJw/iWmo 3.0. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende presentaties van het Zorginsituut Nederland:

1.         Wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0: Presentatie Zorginstituut Nederland Wijzigingen 3.0;

2.         Migratie naar iWmo 3.0 en iJw 3.0: Presentatie Migratie iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Als u in deze informatie punten constateert die voor uw organisatie een issue of knelpunt (kunnen) worden, dan verzoeken wij u deze met toelichting te sturen naar contractmanagement@sdfryslan.nl.

(Versie 15 september 2020)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?