Jaarbericht 2020 REX Jeugd

Omschrijving

Het REX Jeugd is het Regionaal Expertiseteam in Fryslân dat adviseert bij complexe en/of vastgelopen casussen, zodat elke jeugdige passende hulp krijgt om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. 

In dit jaarbericht geven we inzicht in het aantal aanmeldingen, welke organisaties zich aanmelden en de meest opvallende constateringen. Wilt u meer weten over REX Jeugd, neem dan contact op met de secretaris van het REX Jeugd.

(versie 20 april 2021)
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?