Jaarbericht REX Jeugd geeft inzicht in complexe casuïstiek

Omschrijving

Het Regionaal Expertiseteam 'REX Jeugd' is in januari 2019 van start gegaan en heeft met de informatie uit alle aangemelde casuïstiek een jaarbericht opgesteld. Hierin worden verbeteringen benoemd die al zijn opgepakt, zoals de verduidelijking van 'begeleiden' en 'behandelen', de tijdlijn die in cliëntrapportages is opgenomen en het mandaat voor de aanmelder in de eigen organisatie om het advies op te volgen. Het is de bedoeling dat op verschillende niveaus een vertaalslag komt van wat in het REX Jeugd is opgehaald aan kennis. Het jaarbericht biedt bijvoorbeeld informatie voor de actielijn 'Leren van Casussen' van het actieplan 'Foar Fryske Bern'. Daarnaast bespreken het REX en SDF het jaarbericht onder meer met de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming, met als doel te leren van de behandelde casuïstiek. 

In het REX Jeugd wordt complexe casuïstiek besproken waarbij er vanuit de reguliere hulpverlening nog geen antwoord is op de problematiek binnen deze gezinnen. Samen met het REX Jeugd (een team van leden met ieder een eigen expertise binnen de jeugdzorg) wordt vervolgens naar passende hulpverlening gezocht. Jongeren, ouders en ook gebiedsteams, Gecertificeerde Instellingen en zorgaanbieders kunnen casuïstiek indienen. Het REX Jeugd werkt onafhankelijk van organisaties en heeft een bindende adviserende rol waar gemeenten en aanbieders zich aan committeren. 

Meer informatie over het REX Jeugd vindt u in deze notitie. Wilt u reageren op dit jaarbericht, heeft u vragen voor het REX Jeugd, of wilt u ze uitnodigen voor overleg? Neem dan contact op met Annet Runia, secretaris REX Jeugd.
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?