Richtlijn stopzetten zorg – weigeren zorglevering

Omschrijving

Soms gebeurt het dat een zorgaanbieder niet langer zorg kan of wil leveren aan een cliënt. Toch heeft de zorgaanbieder een zorgplicht. Dat levert een vervelende situatie op voor de zorgaanbieder. Welke stappen je als zorgaanbieder moet zetten om toch de zorg stop te kunnen zetten, lees je in de 'Richtlijn beëindiging – weigering zorg BW door zorgaanbieder'.

Deze informatie heeft ook betrekking op de raamovereenkomst Beschermd Wonen in Friesland 2018.

(Versie 2 juli 2020)