Tarieven Specialistische Jeugdhulp per 1 juli 2020

Omschrijving

Per 1 juli 2020 zijn extra intensiteiten toegevoegd bij zowel hersteltrajecten als duurzame trajecten. Deze tarieven zijn toegevoegd om de tariefstap tussen de verschillende profiel-intensiteit combinaties bij de betreffende profielen kleiner te maken. Hier vindt u de nieuwe tarieventabel per 2020 en het overzicht van de productcodes behorende bij het perceel Specialistische Jeugdhulp.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit document dan graag mailen naar ons team contractmanagement

(versie 24 augustus 2020)