Verslag marktconsultatie Bekostiging Inkoop Beschermd Wonen 2022 op 21 januari 2021

Omschrijving

Tijdens de bijeenkomst op 21 januari is door HHM / SDF met zorgaanbieders gesproken over het proces om te komen tot gedragen productbeschrijvingen en reële tarieven waarbij een eerste verkenning is gedaan.

De presentatie die HHM heeft gegeven en het verslag van de consultatie vindt u hier.

(versie 9 februari 2021)
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?