Verslag marktconsultatie Bekostiging Inkoop Beschermd Wonen 2022 op 25 februari 2021

Omschrijving

Op 25 februari jl. heeft SDF met HHM een tweede marktconsultatie met zorgaanbieders gehouden over de bekostiging. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de concept productbeschrijvingen en de vertaling naar parameterwaarden voor de opbouw naar een reëel tarief per product. De presentatie en het verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

(versie 9 maart 2021)
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?