Versturen van privacygevoelige gegevens met Cryptshare

Omschrijving

Graag vragen wij uw aandacht voor het verzenden van privacygevoelige gegevens per e-mail. Op het moment dat gegevens onbeveiligd verstuurd worden is er volgens de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie sprake van een datalek. Dit willen wij samen met u uiteraard voorkomen.
SDF maakt gebruik van Cryptshare om (privacy) gevoelige informatie per e-mail te verzenden. Wij vragen iedereen dringend om gegevensuitwisseling over inwoners van Fryslân beveiligd te versturen. Dit kan via Cryptshare, zie onderstaande instructie. Uiteraard is het ook mogelijk om een eigen systeem gebruiken voor het beveiligd versturen van gegevens.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?