Werkwijze Regionaal Expertise Team Beschermd Wonen

Omschrijving

Op 2 september 2019 is het Regionaal Expertise team Beschermd Wonen van start gegaan. In deze memo wordt uitgelegd waarom dit team is opgezet, wat haar rol is en hoe de samenwerking verloopt met wijk- en gebiedsteams en zorgaanbieders.

(Versie 2 september 2019)