Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - informatiesheet voor gemeenten

Omschrijving

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit het ministerie is bijgaande factsheet opgesteld die een overzicht geeft van alle wijzigingen en de gevolgen voor gemeenten.