Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams

Omschrijving

De Handreiking samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gebiedsteams is geschreven voor de medewerkers van gebiedsteams en Veilig Thuis en heeft als doel alle samenwerkingsafspraken te bundelen en eenduidig voor de hele provincie vast te leggen. De handreiking gaat over huiselijk geweld, kindermishandeling als ouderenmishandeling. De handreiking is een levend document. Jaarlijks is bijstelling mogelijk.

(versie september 2019)