Terug naar de projectpagina

 

Doorlopende marktconsultatie Inkoop jeugdhulp 2022

Het projectteam is opgedeeld in werkgroepen die inmiddels een start hebben gemaakt met o.a. het uitwerken van de verbeterpunten. Deze ruwe versies willen de werkgroepen graag aan de markt (zorgaanbieders) toetsen. De werkgroepen willen graag weten of de aangebrachte wijzigingen werkbaar en uitvoerbaar zijn. Deze marktconsultatie geven we vorm middels een doorlopende marktconsultatie bestaande uit een belanghebbendengroep en een brede marktconsultatie/informatiebijeenkomst. De doorlopende marktconsultatie is afgesloten. 

Werkgroep Belanghebbenden (smalle marktconsultatie)

Bij de voorbereidingen op een inkoopstrategie is in november 2020 een Werkgroep Belanghebbenden ingericht. Hierin heeft een representatieve vertegenwoordiging van zorgaanbieders zitting. Vanuit de werkgroepen kunnen er op (deel)onderwerpen themagroepen geformeerd worden, waarin een afvaardiging van het projectteam met een aantal belanghebbenden een bepaald onderwerp verder uitdiept of een voorstel tot wijziging toetst. De projectleiding heeft hierin de regie. De Werkgroep Belanghebbenden jeugdhulp heeft nadrukkelijk een voorbereidende en adviserende rol, en dus geen besluitvormende rol. U kunt zich niet meer aanmelden voor deelname aan de Werkgroep Belanghebbenden. 

Na elke afronding van een onderwerp worden bevindingen, aandachtspunten en voorstellen in de vorm van een verslag hieronder gepubliceerd. We streven ernaar om binnen 14 dagen na iedere bijeenkomst de definitieve stukken in onderstaand overzicht te publiceren. Via de nieuwsbrief attenderen we u op nieuw gepubliceerde stukken. Overige belanghebbenden hebben vervolgens 5 werkdagen de gelegenheid om hier feedback op te geven. Uw feedback wordt voorgelegd aan de ambtelijke werkgroep. U kunt geen vragen stellen naar aanleiding van de verslagen van de smalle marktconsultatie. Voor vragen verwijzen we u graag naar de pagina veelgestelde vragen

Overzicht bijeenkomsten belanghebbendengroep 

Onderwerp Datum Bijlagen Uiterlijke datum feedback
Kennismakings-
bijeenkomst
01-12-'20 n.v.t.
Normenkader 17-12-'20 21-01.'21
Zorglandschap 08-01-'21 29-01-'21

Doorontwikkeling
inzet EED zorg

13-01-'21 03-02-'21
Scope wonen 01-02-'21 18-02-'21
Kwaliteit
02-02-'21
18-02-'21
Inkoopmethodiek 03-02-'21 25-02-'21
Scope SJH 08-02-'21 25-02-'21
Klik hier om via mail te reageren op een verslaglegging. Vermeld de datum van de bijeenkomst in het onderwerp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belanghebbendengroep bestaat uit de volgende partijen:
1.    Accare
2.    Alliade
3.    Buitengewoon
4.    Cedin
5.    Comfortzorg
6.    Driestroom
7.    Factor 5
8.    Jeugdhulp Friesland
9.    Legers des Heils
10.    Molendrift
11.    Peter Schleiffert Advies & Ondersteuning
12.    Psychotherapie Drachten
13.    Rondom Zorg
14.    VNN 
15.    Wolfert in context
 

Brede informatieve sessie afsluiting marktconsultatie

Op 15 februari organiseerden we een online ‘brede informatieve sessie afsluiting marktconsultatie’ voor de inkoop jeugdhulp 2022. Afgelopen maanden hebben we veel input uit ‘het veld’ opgehaald middels een doorlopende marktconsultatie. 

Tijdens de sessie op 15 februari presenteerden we de contouren van de inkoopstrategie aan de markt.

Tarievenonderzoek

Op 16 maart 2021 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarin door Bijleveld Advies de resultaten zijn toegelicht van het door Bijleveld Advies uit te voeren tarievenonderzoek voor jeugdhulp 2022.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?