Marktconsultatie SJH

Het projectteam Inkoop Jeugdhulp is opgedeeld in werkgroepen per thema. Deze werkgroepen werken onder andere verbeterpunten uit. De uitgewerkte versies willen de werkgroepen vervolgens graag aan de zorgaanbieders (de markt) toetsen. Dit is gebeurd tijdens de marktconsultaties. Dat zijn online bijeenkomsten, waarbij de projectgroep informatie gaf over een thema en stellingen voorlegde. Hierop werd vervolgens gereageerd en geadviseerd door zorgaanbieders.

Op 15 maart 2022 vonden de afsluitende marktconsultaties plaats.

Werkgroep met belanghebbenden

De zorgaanbieders worden vertegenwoordigd door een zorgvuldig geselecteerde, gevarieerde groep aanbieders. Deze aanbieders zijn een afspiegeling van het Friese zorglandschap. Dit is de Werkgroep Belanghebbenden Jeugdhulp. Hieruit kunnen per onderwerp ook nog themagroepen geformeerd worden. Met daarin een aantal leden van het projectteam en een aantal leden van de werkgroep met zorgaanbieders. Deze werkgroep heeft nadrukkelijk een voorbereidende en adviserende rol. En dus geen besluitvormende rol.

Leden van de Werkgroep Belanghebbenden Jeugdhulp

In november 2022 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Er zijn 4 nieuwe aanbieders toegetreden tot de belanghebbendengroep. Dit gaat om MEE-Friesland, Slimmerik, stichting Bezinn en ’t Hummelhûs. Hieronder vindt u alle belanghebbenden die deelnemen aan de marktconsultaties en gesprekken:

 • Accare
 • Cedin
 • Comfortzorg
 • Jeugdhulp Friesland
 • Molendrift
 • Schleiffert
 • Leger der Heils
 • Verslavingszorg Noord Nederland
 • Wolfert in Context
 • Alliade
 • MEE Friesland
 • Slimmerik
 • Stichting Bezinn
 • ‘t Hummulhûs

Terugkijken en reageren

Alle informatieavonden, marktconsultaties en gesprekken kunt u terugkijken via deze pagina. We streven ernaar alle video’s en andere relevante stukken binnen 14 dagen na iedere bijeenkomst hieronder te publiceren. 

Heeft u geen tijd om de hele marktconsultatie terug te kijken? De vragen en stellingen die besproken zijn, zijn ook samengevoegd in een bijgevoegd document. Op basis hiervan kunt u ook reageren. Uw feedback wordt voorgelegd aan de ambtelijke werkgroep.

Overzicht bijeenkomsten belanghebbendengroep

Onderwerp Datum Terugkijken Bijlagen

Informatiebijeenkomst voor alle aanbieders

25-11-2021

Bijeenkomst terugkijken

Presentatie

Marktconsultatie 'Kwaliteit' 09-12-2021

Marktconsultatie terugkijken

Aanbiedingsbrief 

Presentatie tijdens bijeenkomst

Stellingen voor bijeenkomst

Inhoudelijk: Fries kwaliteitskader

Samenvatting

Marktconsultatie 'Normenkader' 16-12-2021

Marktconsultatie terugkijken

Aanbiedingsbrief

Ondersteuningsprofielen

Presentatie tijdens bijeenkomst

Samenvatting

Themagesprek 'Samenwerking' 20-12-2021

Themagesprek terugkijken

Aanbiedingsbrief

Inhoudelijk: samenwerking

Presentatie tijdens bijeenkomst

Samenvatting

Themagesprek 'Scope' 20-12-2021

Themagesprek terugkijken

Aanbiedingsbrief

Inhoudelijk: afbakening SJH

Presentatie bij bijeenkomst

Toegezegde toelichting Fries Orderingsmodel

Samenvatting

Marktconsultatie 'Tarieven' 21-12-2021

Marktconsultatie terugkijken

Aanbiedingsbrief

Presentatie intro

Presentatie rapport tarieven SJH

Samenvatting

Themagesprek 'Partnerschap' 11-01-2022 Themagesprek terugkijken

Aanbiedingsbrief

Presentatie bij bijeenkomst

Informatie en vragen voor bijeenkomst

Samenvatting

 

Themagesprek 'Passende Specialistische Jeugdhulp' 11-01-2022 Themagesprek terugkijken

Aanbiedingsbrief

Presentatie bij bijeenkomst

Informatie en vragen voor bijeenkomst

Samenvatting

Markconsultatie 'Hoogspecialistische Jeugdhulp' 14-01-2022 Marktconsultatie terugkijken

Aanbiedingsbrief

Presentatie bij bijeenkomst

Samenvatting

Marktconsultatie 'Normenkader Specialistische Jeugdhulp' 18-01-2022 Markconsultatie terugkijken

Aanbiedingsbrief

Inhoudelijk: normenkader

Inhoudelijk: ondersteuningsprofiel G

Presentatie bij bijeenkomst

Samenvatting

 

Digitaal verdiepingsgesprek Overhead (Tarieven-Inkoop SJH) 21-01-2022 Gesprek terugkijken

Presentatie inleiding bijeenkomst

Samenvatting

Marktconsultatie 'Hoog Specialistische Jeugdhulp - vervolg' 25-01-2022 Marktconsultatie terugkijken

Presentatie bij bijeenkomst

Samenvatting

Afsluitende marktconsultatie HSJ 10-03-2022 Marktconsultatie terugkijken

Presentatie bij bijeenkomst

Samenvatting

Afsluitende marktconsultatie 1: belanghebbende groep

15-03-2022
09.00 - 10.30

Afsluitende marktconsultatie 1: terugkijken

Presentatie bij bijeenkomst*

Samenvatting*

Afsluitende markconsultatie 2:
Aanbieders

15-03-2022
16.00 - 17.30

Afsluitende marktconsultatie 2: terugkijken

*De bijlagen voor de afsluitende marktconsultaties zijn identiek. Zie bijlagen 'afsluitende marktconsultatie 1' voor de samenvatting en presentatie.

Afsluitende marktconsultatie 3:
Aanbieders
15-03-2022
19.00 - 20.30
 
Afsluitende marktconsultatie 3: terugkijken *De bijlagen voor de afsluitende marktconsultaties zijn identiek. Zie bijlagen 'afsluitende marktconsultatie 1' voor de samenvatting en presentatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktconsultaties Inkoop Jeugdhulp 2022

Hier vindt u de stukken terug van de marktconsultaties van vorig jaar, bedoeld voor de inkoop jeugdhulp 2022. 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?