Impressie bijeenkomst opstelling Wlz op 28 januari 2020

Impressie evaluatiePer 1 januari 2021 wordt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) opgesteld voor mensen met een psychische / psychiatrische stoornis. Op 28 januari 2020 organiseerden Zorgkantoor Friesland en Sociaal Domein Fryslân een bijeenkomst om zorgaanbieders en verwijzers hierover te informeren. Het CIZ gaf uitleg over de toegang tot de Wlz, de voorwaarden voor een indicatie en het aanvraagproces. Zorgkantoor Friesland gaf een toelichting op de aanbesteding / de inkoop voor de Wlz. 

De ruim 100 gasten ontvingen meteen de folder met alle benodigde informatie.
De presentaties vindt u hieronder:

Op de landelijke website staat ook veel informatie over de Wlz.
Zorgkantoor Friesland en Sociaal Domein Fryslân houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond de openstelling van de Wlz.