Impressie evaluatie ThuisPlus / Beschermd Wonen op 7 februari 2020

Op 7 februari 2020 heeft Sociaal Domein Fryslân met ruim 70 ketenpartners ThuisPlus geëvalueerd. ThuisPlus is door SDF ontwikkeld voor cliënten Beschermd Wonen. Uit de evaluatie met de ketenpartners bleek dat ThuisPlus een duidelijke meerwaarde biedt. 

De evaluatie heeft veel input opgeleverd voor de doorontwikkeling van ThuisPlus. De opbrengst van de evaluatie wordt verder uitgewerkt in een vervolgbijeenkomst in een kleinere setting met 2 zorgaanbieders, 2 medewerkers van een wijk- of gebiedsteam en 2 beleidsambtenaren van SDF.

Lees de presentatie in de bijlage.

(Versie 24 februari 2020)