Bereikbaarheid Sociaal Domein Fryslân

Sociaal Domein Fryslân sluit zich aan bij het beleid van gemeente Leeuwarden met betrekking tot de maatregelen om de verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te beperken.

Dat houdt in dat SDF een thuiswerkprotocol ingevoerd heeft en er daardoor minder aanwezigen zijn op ons kantoor.

Dit heeft mogelijk gevolgen voor geplande en te plannen overleggen met onze medewerkers. We proberen deze zoveel als mogelijk telefonisch of via video conferencing te voeren.

SDF is tijdens kantoortijden gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar:

Algemeen / secretariaat: 058-233 8388, secretariaat@sdfryslan.nl
Contractmanagement 058-751 2902, contractmanagement@sdfryslan.nl.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?